Tarieven

Psychodiagnostiek

50€ per sessie van 60 minuten
Aantal sessies afhankelijk van de gebruikte testbatterij.
Scoring, interpretatie en verslaggeving: 50€ per uur
Forfaitaire bijdrage testmateriaal : afhankelijk van de gebruikte testbatterij

Speltherapie

Intakegesprek: 60€
50€ per sessie

Gesprekstherapie

Intakegesprek: 60€
50€ per sessie

Relatie- en gezinstherapie

Intakegesprek: 60€
60€ per sessie

Ouderbegeleiding

Intakegesprek: 60€
50€ per sessie

Gesprek met meerdere therapeuten

60€ per gesprek

Ik-versterkende training

Intakegesprek: 60€
Reeks van 8 sessies en het feedbackgesprek: 300€

Zelfbeeldtraining

Intakegesprek: 60€
Reeks van 7 sessies, werkmap en evaluatiegesprek: 260€

Faalangsttraining

Intakegesprek: 60€
Reeks van 9 sessies, werkmap en evaluatiegesprek: 320€

Logopedisch onderzoek

aanvangsbilan: 31,75€ per sessie van 30 minuten
evolutiebilan: 45,25€

Logopedische therapie

23,25€ per sessie van 30 minuten
46,75€ per sessie van 60 minuten


Psychologische begeleiding:

• Voor psychologische begeleiding bieden sommige mutualiteiten een beperkte terugbetaling. Een overzicht vindt u hier

• Het tarief voor schooloverleg of andere gesprekken buiten de praktijk bedraagt 50€/uur + verplaatsingskosten (kilometervergoeding 0,3460€/km of kosten openbaar vervoer)

• De vergoeding voor verslaggeving bedraagt 50€/uur.


Logopedie:

Terugbetaling RIZIV

Het RIZIV biedt een tegemoetkoming voor logopedische verstrekkingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen echter een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de stoornis.

Een eerste grondregel is dat verstrekkingen enkel worden terugbetaald indien deze werden voorgeschreven door een gespecialiseerde arts. Een onderzoek wordt dus pas terugbetaald als er voorafgaand een voorschrift voor een onderzoek werd opgemaakt (en als de eerste behandeling binnen de 60 dagen start). Behandelingen worden pas terugbetaald indien er voorafgaand aan de eerste behandeling een voorschrift voor de behandeling werd opgemaakt. De chronologie is dus: voorschrift onderzoek - uitvoeren onderzoek + verslag - voorschrift behandeling - start behandeling.

Verder zijn er de specifieke vereisten per stoornis:

Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling:
• taaltest met resultaat ≤3e percentiel
• individuele intelligentietest met IQ≥ 86
• audiogram met gemiddeld gehoorverlies aan beste oor ≤ 40dB HL

Dysfasie na de vijfde verjaardag:
• taaltest met resultaat ≤3e percentiel voor minstens één aspect (expressief of receptief) in minstens 3 domeinen
• individuele intelligentietest met IQ≥ 86
• audiogram met gemiddeld gehoorverlies aan beste oor ≤ 40dB HL

Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie
• minimum 6 maanden onderwijs, maximum 14 jaar
• 2 testen lezen/schrijven/rekenen met een score ≤ percentiel 16 of ≤ minstens één standaardafwijking onder het gemiddelde
• hardnekkigheid van de stoornis

Terugbetaling logopedie via aanvullende verzekering

Wanneer bepaalde voorwaarden die door het RIZIV worden opgesteld niet voldaan zijn, komen sommige mutualiteiten tussen via hun aanvullende diensten en voordelen, de zogenaamde 'aanvullende verzekering'. Ook de behandeling van fonetische articulatieproblemen worden niet door het RIZIV terugbetaald.

De terugbetaling per sessie is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten. Globaal komt dit neer op een terugbetaling van 50%. Let op: een aanvangsbilan kan nooit via aanvullende verzekering terugbetaald worden. Sommige stoornissen worden ook niet via aanvullende verzekering terugbetaald. Voor precieze informatie verwijzen wij naar uw mutualiteit.


Annulatie van afspraken:

Indien je niet aanwezig kan zijn op een afspraak, vragen wij je deze ten laatste 1 werkdag voorafgaand aan de afspraak telefonisch te annuleren. Afspraken die niet tijdig werden geannuleerd, zullen aangerekend worden zonder tussenkomst van het ziekenfonds.