mariska

Mariska Siongers

Mariska Siongers (°1980) is praktijkcoördinator van Andare. Zij is klinisch kinderpsychologe (Universiteit Gent) en experiëntieel-integratief kinder- en jeugdtherapeute (FMS).

Mariska specialiseerde zich oa. in begaafdheidsonderzoek met de WISC V (Pearson Academy) en ruimere psychodiagnostiek bij leermoeilijkheden, aandachtsproblemen en een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis. Mariska beschikt over het certificaat voor afname van de ADOS-2 en heeft meer dan 10 jaar ervaring in psychodiagnostiek bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis.

Mariska stichtte in 2006 een solopraktijk die in 2011 werd uitgebouwd tot de multidisciplinaire praktijk Andare.

Bij Andare doet zij, naast de coördinatie van de praktijk,voornamelijk:
- psychodiagnostiek bij leermoeilijkheden, aandachtsproblemen of een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (oa. autismespectrumstoornis)
- coördinatie van multidisciplinair onderzoek
- intakegesprekken en exploratie van hulpvragen

Mariska is erkend als psychologe door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 802105990) en beschikt over het visum van klinisch psycholoog (visumnr 266352) en de kwaliteitslabels “Gecertificeerd klinisch psycholoog” en “Klinisch psycholoog – Supervisor”. Ze is aangesloten bij de beroepsverenigingen BFP, VVKP, VVCEPC en de Psychologenkring regio Mechelen

Linde

Linde Brans

Linde Brans (°1984) is klinisch psychologe, optie kind, gezin en jeugdige (KUL) en gedragstherapeute (UGent).

Naast haar werk bij Andare werkt Linde aan de Thomas More Hogeschool waar zij doceert, studenten begeleidt bij stage en bachelorproef, faalangsttraining voor studenten geeft, meewerkt aan onderzoek en het postgraduaat gedragscounseling superviseert. In het verleden werkte Linde in een zelfstandige praktijk, in de Bijzondere Jeugdzorg, in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en als kinderbegeleidster.

Bij Andare werkt Linde met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en emotionele problemen en geeft zij ook ouderbegeleiding.

Linde is erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 842108021) en is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen (BFP, VVKP en VVGT)

Roxanne

Roxanne Ceuterick

Roxanne Ceuterick (°1993) behaalde in 2016 haar masterdiploma Orthopedagogiek aan de K.U.Leuven. Zij is sindsdien werkzaam in een school voor buitengewoon basisonderwijs in Mechelen als orthopedagoge. Gedurende een schooljaar was zij eveneens actief als ondersteuner in verschillende Mechelse scholen.

Roxanne heeft een hart voor kinderen en jongeren die opgroeien in bijzondere situaties die ontstaan zijn door uitdagingen bij het kind, de opvoeder(s) of de interactie tussen beide.

Gezien de groeiende noodzaak aan psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren startte Roxanne in september 2020 een bijkomende opleiding Eerstelijns Psychologische zorg (ELP) aan de UGent.

Bij Andare biedt Roxanne vanuit dit ELP-kader kortdurende therapie aan voor kinderen en jongeren en hun context. Het gaat om milde tot matige klachten (waarbij er sprake is van een kwetsbare coping/ ) die ontstaan door een onevenwicht tussen draaglast en draagkracht. Een concrete hulpvraag en een gemeenschappelijk doel vormen het vertrekpunt.

Roxanne beschikt over het visum van klinisch orthopedagoog (visumnummer 327172) en is lid van de beroepsvereniging VVO.

Marlies

Marlies Dooms

Marlies Dooms (°1995) studeerde in 2017 af aan de Thomas More Hogeschool als logopediste. Hierna volgde ze de bachelor-na-bachelor buitengewoon onderwijs (UCLL Heverlee).

Naast haar werk bij Andare werkt Marlies in het buitengewoon secundair onderwijs.Hier begeleidt ze kinderen en jongeren met een mentale beperking en/of autisme.

Bij Andare werkt Marlies voornamelijk met kinderen met:
- Taalontwikkelingsproblemen
- Leerproblemen
Marlies verzorgt ook het logopedische gedeelte van multidisciplinair onderzoek

Amy

Amy Evers

Amy (°1985) studeerde in 2008 af als klinisch psycholoog richting volwassenen (KU Leuven). Naast het begeleiden van cliënten in Andare werkt ze in het UPC Duffel, waar ze zich inzet voor de begeleiding en behandeling van psychische en meer specifiek psychiatrische moeilijkheden bij zowel (jong)volwassenen en ouderen als hun context. Vanuit een interesse in psychodiagnostiek en ervaring met neuropsychologisch onderzoek behaalde Amy in 2017 het getuigschrift Klinische Neuropsychologie (KU Leuven). Sinds 2019 volgt ze de vierjarige opleiding Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (IPRR vzw).

Bij Andare kunnen (jong)volwassenen en ouderen bij Amy terecht voor zowel individuele psychotherapie als voor relatie- en gezinstherapie.

Amy beschikt over een visum als klinisch psycholoog (nummer 287786) en is erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 852108120). Ze is lid van de beroepsverenigingen BFP en VVKP en van de Psychologenkringen regio Mechelen en Leuven.

Ingrid

Ingrid Latour

Ingrid Latour (°1968) behaalde haar licentiaat/masterdiploma klinische psychologie in 1991 aan de K.U.Leuven. Ze koos voor de richting kind, jeugdige en gezin. Aanvullend heeft ze een vierjarige opleiding als contextueel therapeut gevolgd.

Ingrid werkt naast Andare ook deeltijds op een Ambulant Mobiele Dienst voor volwassenen met een beperking.

Ingrid is lid van de Belgische Federatie van Psychologen, evenals de Vlaamse Vereniging van klinisch psychologen. Ze is erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 682111680) en beschikt over het visum als klinisch psycholoog.

Bij Andare doet ze vooral het volgende:
- Therapeutisch werk met kinderen en jongeren in combinatie met gezinsgesprekken
- Ouderbegeleiding
- Opvoedingsondersteuning

Liesbet

Liesbet Persyn

Liesbet Persyn (°1985) behaalde in 2009 haar masterdiploma orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. In 2015 besloot ze een bijkomende opleiding te volgen in de psychotherapie en koos ze voor een integratieve opleiding in de experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit van Antwerpen.

Liesbet werkt als psychotherapeut i.o. ook in twee andere groepspraktijken. Als vrijwilliger bij Tejo Antwerpen biedt ze daarnaast therapeutische begeleiding aan adolescenten en jongvolwassen. Voorheen heeft Liesbet ervaring opgedaan in de Bijzondere Jeugdzorg als individueel en contextueel begeleidster van kinderen, jongeren en gezinnen.

Bij Andare werkt Liesbet vooral met adolescenten, jongvolwassenen en hun ouders.

Liesbet beschikt over het visum van klinisch orthopedagoog (visumnummer 294681).

Sarina

Sarina Schoofs

Sarina Schoofs (°1997) behaalde in 2020 haar masterdiploma Logopedie aan de KU Leuven. Ze heeft reeds ervaring opgedaan in een multidisciplinaire praktijk in Heusden-Zolder. Sinds haar verhuis naar Mechelen werkt ze deeltijds in een woonzorgcentrum in Hoboken van Zorgbedrijf Antwerpen en combineert ze dit met een job als zelfstandige logopediste bij Andare.

Bij Andare verzorgt Sarina zowel het logopedisch onderzoek als de therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ze werkt met kinderen en jongeren met taalontwikkelings-, articulatie- en leerproblemen. Bij volwassenen focust ze zich op slikproblemen en neurologische taal-en spraakstoornissen.

Inge

Inge Vanhooff

Inge Vanhooff (°1988) is klinisch psychologe, optie volwassenen (KU Leuven) en integratief psychotherapeute (UA).

Naast haar werk bij Andare is Inge werkzaam als psychologe op de psychiatrische afdeling van AZ Monica te Antwerpen. In het verleden deed zij reeds ervaring op als ouderenpsychologe in een woonzorgcentrum en als studentenpsychologe bij de KU Leuven.

Bij Andare bestaat haar werk voornamelijk uit individuele therapie met (jong)volwassenen).

Inge is erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882112251), beschikt over het visum van klinisch psycholoog en is lid van de beroepsverenigingen BFP, VVKP en VVCEPC.

Ann

Ann Van Hellemont

Ann Van Hellemont (°1977) studeerde Klinische Psychologie voor kinderen en adolescenten aan de KU Leuven.

Voor zij bij Andare begon, was zij werkzaam op het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Mechelen (CGG De Pont) in het Kinderteam, en bij Solentra vzw in Antwerpen waar zij traumabegeleiding aan niet-begeleidde minderjarige vluchtelingen, kinderen en gezinnen gaf. Zij werkte ook als vrijwilliger bij Tejo Mechelen.

Ann was samen met Arnoud Raskin mede-oprichter van de organisatie Mobile School. Dit is een internationaal project dat zich inzet voor straatkinderen wereldwijd door creatieve, educatieve en therapeutische materialen te ontwikkelen en aan te bieden met als hoofddoel het versterken van identiteit, eigenwaarde, draagkracht en talenten. De inspiratie hiervoor kwam voor een stuk uit de oplossingsgerichte therapie. Hierin staat niet alleen het kind in zijn kwetsbaarheid centraal, maar ook zijn sterktes en referentiekader.

Naast haar basisopleiding klinische psychologie volgde Ann ook EMDR Level 1 voor kinderen en adolescenten (Integrativa). Dit is een therapievorm die voornamelijk wordt ingezet in begeleidingen rond trauma. Momenteel volgt Ann de 4-jarige integratieve opleiding in de experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit van Antwerpen.

Bij Andare werkt Ann met kinderen en adolescenten, en hun context.

Ann is erkend als psychologe door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 772117224) en beschikt over het visum van klinisch psycholoog. Ze is lid van de beroepsverenigingen BFP, VVKP, VVCEPC en VVGT.

Maxime

Maxime Van Reeth

Maxime Van Reeth (°1997) studeerde Sociale Readaptatiewetenschappen aan de UCLL. Zij heeft een bijzondere interesse in leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren. Om zich verder te verdiepen in leerstoornissen, vatte zij in september 2020 de opleiding Logopedie en Audiologie aan de Thomas More Hogeschool aan.

Maxime is actief in het jeugdwerk en is daar onder andere betrokken bij het integreren van inclusiewerking voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. Tijdens haar opleiding draaide ze 6 maanden mee in een school voor kwetsbare kinderen in Sri Lanka.

Bij Andare werkt Maxime als kinder- en jongerencoach en studiecoach. Ze begeleidt ook kinderen en jongeren met een leer- of ontwikkelingsstoornis (oa. auticoaching). Ook ouders kunnen bij haar terecht voor opvoedingsondersteuning.