Tarieven

Psychodiagnostiek

Testafname: 33€ per 30 minuten
Scoring, interpretatie, verslaggeving en bespreking: 33€ per 30 minuten
Tijdsduur is afhankelijk van de gebruikte testbatterij.
Forfaitaire bijdrage testmateriaal : afhankelijk van de gebruikte testbatterij

Speltherapie

Intakegesprek: 75€
65€ per sessie

Gesprekstherapie

Intakegesprek: 75€
65€ per individuele sessie
75€ per sessie met meerdere personen

Relatie- en gezinstherapie

Intakegesprek:75€
75€ per sessie

Ouderbegeleiding

Intakegesprek:75€
65€ per individuele sessie
75€ per sessie met meerdere personen

Gesprek met meerdere therapeuten

75€ per gesprek

Eerstelijnspsychologe

Intakegesprek: 65€
per sessie 55€

Coaching

Intakegesprek: 55€
per sessie 45€

Logopedisch onderzoek

aanvangsbilan: 40,54€ per sessie van 30 minuten
evolutiebilan: 66,80€

Logopedische therapie

33,40€ per sessie van 30 minuten


Psychologische begeleiding/Psychotherapie:

• Voor psychologische begeleiding en psychotherapie bieden sommige mutualiteiten een beperkte terugbetaling. Een overzicht vindt u hier

• In de media werd recent gecommuniceerd over een nieuwe conventie die psychologische begeleiding aan 11€ per sessie mogelijk maakt. Op dit moment worden de regionale netwerken nog gevormd. In afwachting blijven wij op onze vertrouwde manier werken.

• Het tarief voor schooloverleg of andere gesprekken buiten de praktijk bedraagt 33€ per 30 minuten + verplaatsingskosten (kilometervergoeding 0,4170€/km of kosten openbaar vervoer)

• De vergoeding voor verslaggeving bedraagt 33€ per 30 minuten.


Logopedie:

Terugbetaling RIZIV

Het RIZIV biedt een tegemoetkoming voor logopedische verstrekkingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen echter een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de stoornis.

Een eerste grondregel is dat verstrekkingen enkel worden terugbetaald indien deze werden voorgeschreven door een gespecialiseerde arts. Een onderzoek wordt dus pas terugbetaald als er voorafgaand een voorschrift voor een onderzoek werd opgemaakt (en als de eerste behandeling binnen de 60 dagen start). Behandelingen worden pas terugbetaald indien er voorafgaand aan de eerste behandeling een voorschrift voor de behandeling werd opgemaakt. De chronologie is dus: voorschrift onderzoek - uitvoeren onderzoek + verslag - voorschrift behandeling - start behandeling.

Verder zijn er de specifieke vereisten per stoornis:

Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling:
• taaltest met resultaat ≤3e percentiel
• individuele intelligentietest met IQ≥ 86
• audiogram met gemiddeld gehoorverlies aan beste oor ≤ 40dB HL

Dysfasie na de vijfde verjaardag:
• taaltest met resultaat ≤3e percentiel voor minstens één aspect (expressief of receptief) in minstens 3 domeinen
• individuele intelligentietest met IQ≥ 86
• audiogram met gemiddeld gehoorverlies aan beste oor ≤ 40dB HL

Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie
• minimum 6 maanden onderwijs, maximum 14 jaar
• 2 testen lezen/schrijven/rekenen met een score ≤ percentiel 16 of ≤ minstens één standaardafwijking onder het gemiddelde
• hardnekkigheid van de stoornis

Terugbetaling logopedie via aanvullende verzekering

Wanneer bepaalde voorwaarden die door het RIZIV worden opgesteld niet voldaan zijn, komen sommige mutualiteiten tussen via hun aanvullende diensten en voordelen, de zogenaamde 'aanvullende verzekering'. Ook de behandeling van fonetische articulatieproblemen worden niet door het RIZIV terugbetaald.

De terugbetaling per sessie is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten. Globaal komt dit neer op een terugbetaling van 50%. Let op: een aanvangsbilan kan nooit via aanvullende verzekering terugbetaald worden. Sommige stoornissen worden ook niet via aanvullende verzekering terugbetaald. Voor precieze informatie verwijzen wij naar uw mutualiteit.


Annulatie van afspraken:

Wij vragen u vriendelijk om afspraken die u niet kan nakomen ten laatste 24u vooraf telefonisch te annuleren. Dit stelt ons in de mogelijkheid om op dit moment een andere cliënt verder te helpen. Indien u niet of laattijdig annuleert, zal het volledige ereloon aangerekend worden en dit zonder terugbetaling van het ziekenfonds. Dit geldt niet voor situaties van overmacht, zoals ziekte of een ongeval. Indien wijzelf een afspraak laattijdig dienen te annuleren dan zijn wij u, indien er geen sprake is van overmacht, een compensatie ten bedrage van het volledige ereloon verschuldigd.